Általános Szerződési Feltételek

Általános feltételek

I.
Általános szerződési feltételek

.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Kereskedelmi feltételek) a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 1751. és azt követő §-ai alapján kerültek kiadásra.
 2. .

.

 

.

Cégnév: Kyosun s.r.o.

.

IdNo.: 24727890

.

USt-IdNo.: CZ24727890

.

Székhely: Trmická 836/1, Prága 9, Cseh Köztársaság, 19000

.

A vállalkozói nyilvántartásban a következő szám alatt szerepel:

.

Erjegyezve a prágai Városi Bíróságon, Cseh Köztársaság, C rész, betétlap 169303     

.

Elérhetőségi adatok: Petr Patočka

E-mail cím: info@originalmatcha.hu

Telephone: +420777413444

www.originalmatcha.hu

(a továbbiakban: eladó)

.

 

  .
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek különösen az Eladó és az üzleti tevékenységén kívül fogyasztóként vagy üzleti tevékenysége során adásvételi szerződést kötő magánszemély (a továbbiakban: Vevő) kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák az alábbi weboldalon található webes felületen keresztül: www.originalmatcha.hu  (a továbbiakban: Internet Shop).
 2. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés bármely ellentétes rendelkezése elsőbbséget élvez az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.</li</li
 3. .
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adásvételi Szerződés cseh nyelven készült.</li</li
 5. .

.

 

.

II.

.

Árutájékoztatás és árinformáció

.

   1. A webáruház katalógusában az egyes árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit, az egyes árukra vonatkozóan megtalálhatóak. Az árukra megadott árak tartalmazzák az ÁFA-t, minden kapcsolódó díjat és az áruk visszaküldésének költségét, amennyiben az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg az online áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az egyedi megállapodás szerinti feltételek mellett történő adásvételi szerződés megkötését.</li
   2. A webáruház katalógusában az áruk teljes körű bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan.</li</li
   3. .
   4. A webáruházban az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk kerülnek közzétételre. Az online áruházban az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak akkor érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaság területén szállítják.
   5. .
   6. Az áruk vételárára vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók, kivéve, ha az eladó másként állapodik meg a vevővel.
   7. .
   8. .
   9. .

 

III.

Beszerzés és az adásvételi szerződés megkötése

   .
   1. Az adásvételi szerződés megkötéséhez távközlési eszközök igénybevétele során a vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolati költségek, telefonköltségek) a vevő maga viseli. Ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.</li</li
   2. A vevőnek az alábbi módokon kell megrendelnie az árut:</li</li
   3. .
   • a vásárlói fiókján keresztül, feltéve, hogy korábban regisztrált a webáruházban
   • .
    .
   1. A megrendelésének megadásakor a vevő kiválasztja az árut, az áru mennyiségét, valamint a fizetési és szállítási módot
   2. . .
   3. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat. A vevő a megrendelést a Megrendelés elküldése gombra kattintva küldi el az eladónak. Az eladó a megrendelésben megadott adatokat helyesnek tekinti. Ahhoz, hogy a megrendelés érvényes legyen, a megrendelőlapon minden kötelező adatot meg kell adni, és a vevőnek meg kell erősítenie, hogy elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket.</li
   4. .
   5. A megrendelés beérkezését követően az eladó azonnal visszaigazolást küld a vevőnek a megrendelés beérkezéséről a vevő által a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazoláshoz csatoljuk az eladó hatályos Általános Szerződési Feltételeit. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha az eladó a megrendelést elfogadta. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítést a vevő e-mail címére küldjük. / Az eladó a megrendelés beérkezését követően azonnal elküldi a vevőnek a megrendelés átvételéről szóló visszaigazolást a vevő által a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás minősül a szerződés megkötésének. A visszaigazoláshoz csatoljuk az eladó mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az eladó a vevő e-mail címére visszaigazolja a megrendelést.</li
   6. .
   7. Ha az Eladó nem tudja teljesíteni a megrendelésben meghatározott bármelyik követelményt, az Eladó a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küld a Vevőnek. A felülvizsgált ajánlat új adásvételi szerződéstervezetnek minősül, és az adásvételi szerződés ilyen esetben azzal jön létre, hogy a Vevő az Eladónak e-mailben, az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére küldött e-mailben megerősíti ezen ajánlat elfogadását.
   8. .
   9. .
   10. .
   11. Az Eladó által elfogadott valamennyi megrendelés kötelező érvényű. A Vevő a megrendelést visszavonhatja, kivéve, ha az Eladó tájékoztatta a Vevőt a megrendelés elfogadásáról. A Vevő a megrendelést telefonon vagy e-mailben a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott telefonszámon vagy e-mail címen mondhatja le.
   12. .
   13. Ha az Eladó nyilvánvaló technikai hibát vétett az árunak az online áruházban történő feltüntetésekor vagy a megrendelés feldolgozása során, az Eladó nem köteles az árut a Vevőnek ezen a nyilvánvalóan hibás áron szállítani, még akkor sem, ha a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően automatikus megrendelés-átvételi visszaigazolást küldött a Vevőnek. Az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére megküldi a Vevőnek a helyesbített ajánlatot. A helyesbített ajánlat új adásvételi szerződés tervezetnek minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben azzal jön létre, hogy a Vevő az Eladónak az Eladó e-mail címére küldött e-mailben megerősíti ezen ajánlat elfogadását.</li
   14. .

.

   .

   .

IV.

   .

Vevői számla

   .
   1. A vásárló a webáruházban elvégzett regisztráció alapján férhet hozzá a vásárlói fiókjához. A vevő a vásárlói fiókjából rendelhet árut. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.</li</li
   2. .
   3. A vásárlói fiók regisztrációjakor és az árubeszerzéskor a vevőnek minden információt helyesen és a valóságnak megfelelően kell megadnia. A vevőnek minden egyes változáskor frissítenie kell a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által az ügyfélfiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.</li</li
   4. .
   5. A vásárlói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval védett. A vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáférési adatokat bizalmasan kezelni. Az Eladó nem vállal felelősséget a vásárlói fiókkal való visszaélésért harmadik személyek által.</li</li
   6. .
   7. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a vásárlói fiók használatát.</li</li
   8. .
   9. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot," különösen," ha a vevő már nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből és a jelen általános szerződési feltételekből eredő kötelezettségeit.
   10. .
   11. A vevő tudomásul veszi, hogy "a felhasználói fióknak nem kell mindig elérhetőnek lennie," különösen az eladó vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása tekintetében.
   12. .
   13. .
   14. .

.

V.

   .

Fizetési és szállítási feltételek

   .
   1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos valamennyi költséget az adásvételi szerződésnek megfelelően az alábbiak szerint fizetheti meg:</li</li
   2. .
   • banki átutalással az Eladó 290488242/0300 ČSOB a.s.-nál vezetett bankszámlájára
   • .
   • banki átutalással az eladó számlájára a GoPay s.r.o.
   • fizetési portálon keresztül.
   • utánvéttel az áru átvételekor,
   • .
   • készpénzzel vagy hitelkártyával személyes átvételkor egy üzletben
   • .
   • készpénz vagy hitelkártya személyes átvételkor a kiszállítási helyen
   • . .
   .

.

    .
   1. A vételárral egyidejűleg a vevőnek meg kell fizetnie az eladónak az áru csomagolásának és szállításának költségeit a megállapodás szerinti összegben. Ha az alábbiakban másként nem szerepel, a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket.</li</li
   2. .
   3. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes.</li</li
   4. .
   5. Fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vevőnek követnie kell az adott elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.</li</li
   6. .
   7. Banki átutalás esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.</li</li
   8. .
   9. Az Eladó nem követeli meg a Vevőtől, hogy előleget vagy hasonló jellegű fizetést teljesítsen előre. A vételárnak az áru szállítása előtti megfizetése nem minősül előrefizetésnek.</li</li
   10. .
   11. A bevételi nyilvántartásról szóló törvény értelmében az eladó köteles számlát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a kapott bevételt az adóügyi ügyintézőnél online, technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül regisztrálni.
   12. Az áru átadása a vevőnek:</li</li
   13. .
   • a vevő által a megrendelésben megadott címre
   • .
   • a vevő által megadott feladóközpont címére
   • .
   • az áru személyes átvételére
   • .
   1. Az áru megrendelésekor kiválasztott feladási mód
   2. . .
   3. Az áru szállítási költségeit a vevő megrendelésében és az eladó megrendelés visszaigazolásában az áru szállítási módjától függően határozzuk meg. Ha a vevő külön kérésére egy szállítási módban állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.</li</li
   4. .
   5. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevőnek az árut a szállítás időpontjában kell átvennie. Ha "a Vevőnek felróható okokból az árut többször vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani", a Vevő viseli az áru ismételt leszállításával vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
   6. .
   7. Az áru fuvarozótól történő átvétele után a Vevőnek ellenőriznie kell az áru csomagolásának sértetlenségét, és az esetleges hibákat haladéktalanul jelentenie kell a fuvarozónak. Ha a csomagoláson a szállítmány jogosulatlan felbontására utaló sérülést találnak, a Vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a fuvarozótól.
   8. .
   9. Az eladó adóügyi bizonylatot - számlát állít ki a vevő részére. Az adóügyi nyugtát a vevő e-mail címére küldjük.</li
   10. .
   11. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának - beleértve a szállítási költséget is - kifizetésével, de nem az áru átvételét megelőzően szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség az áru átvételekor száll át a vevőre, vagy ha a vevő köteles volt az árut átvenni, de ezt az adásvételi szerződés megszegésével elmulasztotta.</li
   12. .

.

VI.

A szerződés felmondása

   .
   1. "Az a vevő, aki az üzleti tevékenységén kívül, fogyasztóként kötött adásvételi szerződést" jogosult elállni az adásvételi szerződéstől
   2. . . "
   3. Az elállási határidő 14 nap
   4. . .
   • az áru átvételének napjától
   • .
   • az utolsó áruszállítás átvételének napjától," ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása,</li"
   • .
   • az első áruszállítás átvételének időpontjától", ha a szerződés tárgya rendszeres, ismétlődő áruszállítás,</li"
   • .

.

    .
   1. A vevő nem állhat el a szerződéstől, többek között:
   2. .
   • a szolgáltatásnyújtásra irányuló adásvételi szerződéstől," ha a szolgáltatást az elállási határidő lejárta előtt az ő előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt," hogy ebben az esetben nem jogosult elállni a szerződéstől,
   • .
   • olyan termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések", amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási határidőn belül bekövetkezhetnek",
   • .
   • alkoholos italok szállítására vonatkozó adásvételi szerződések, "amelyek csak harminc nap elteltével szállíthatók, és amelyek ára a pénzügyi piacnak az eladó akaratától független ingadozásaitól függ",
   • .
   • a vevő kérésére vagy személyére személyre szabott áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződések,</li</li
   • .
   • "romlandó áruk" és "a szállítást követően más árukkal visszafordíthatatlanul összekeveredett áruk"
   • értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződések.
   • .
   • .
   • vásárlási szerződések olyan lezárt csomagolású áruk szállítására, amelyeket a vevő kicsomagolt, és amelyek higiéniai okokból nem küldhetők vissza,</li
   • .
   • hang- vagy videofelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződések, ha annak eredeti csomagolását felbontotta,</li</li
   • .
   • újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására vonatkozó adásvételi szerződések,
   • .
   • és digitális tartalom szállítására," ha azt nem tárgyi adathordozón adták át, és azt a vevő kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt adták át, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt," hogy ebben az esetben a vevőnek nincs elállási joga,
   • .
   • a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.
   • .

.

    .
   1. Az elállási határidő betartásához a vevőnek az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
   2. .
   3. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által az elálláshoz rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt használhatja. A vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címére vagy szállítási címére kell elküldenie. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a nyomtatvány kézhezvételét a Vevőnek.</li</li
   4. .
   5. A vásárló, aki elállt a szerződéstől, köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak. A vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton.
   6. .
   7. .
   8. .
   9. A szerződés Vevő általi elállása esetén az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás időpontjától számított 14 napon belül ugyanilyen módon visszatéríteni a Vevőtől kapott valamennyi pénzt, beleértve a postaköltséget is. Az Eladó a Vevőtől más módon kapott pénzösszegeket csak akkor téríti vissza, ha a Vevő ehhez hozzájárult, és emiatt nem merülnek fel további költségek.</li
   10. .
   11. Ha a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbbtól eltérő szállítási módot választ,". Ha a Vevő az "Eladó által felkínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választ," az Eladó a Vevőnek az áru szállításának költségét a felkínált legolcsóbb szállítási mód költségén téríti meg.</li
   12. .
   13. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt a vevőnek visszafizetni mindaddig, amíg a vevő át nem adta az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
   14. .
   15. A vevő köteles az árut sértetlenül, használatlanul és tisztán, lehetőleg eredeti csomagolásban visszaküldeni az eladónak. Az eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítésére vonatkozó követelését egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.</li"
   16. .
   17. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az áru elfogyott vagy nem áll rendelkezésre, vagy ha a gyártó, az importőr vagy a szállító beszüntette az áru gyártását. importőr vagy szállító az áru gyártását vagy importját beszüntette. Az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen, és az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül a Vevőtől a szerződés alapján kapott valamennyi pénzösszeget, beleértve a szállítási költséget is, a Vevő által meghatározott módon vagy módon visszatéríti.
   18. .

.

   .

VII.

   .

A hibás kivitelezésből eredő jogok

   .
   1. Az eladó felelős a vevővel szemben azért, hogy az áru az átvétel időpontjában hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy az áru átvételének időpontjában a vevő a következőket biztosítsa:
   2. .
   • az áru "a felek által megállapított jellemzőkkel rendelkezik", vagy ilyen megállapodás hiányában "az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegéhez képest és a reklám alapján elvárt jellemzőkkel rendelkezik,</li</li
   • .
   • az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatára vonatkozóan kijelent, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják,</li</li
   • .
   • az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintának, feltéve, hogy a minőséget vagy kialakítást a megállapodás szerinti mintának vagy mintának megfelelően adták meg,</li</li
   • .
   • az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban állnak rendelkezésre, és
   • az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek
   • .
   • .
   • .

.

    .
   1. Ha az áru hibája a vevő általi átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az már az átvétel időpontjában hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikken az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül felmerült hibából eredő jogait érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árura olyan hiba miatt, amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg, az árun a szokásos használatból eredő elhasználódás miatt, fogyasztási cikkek esetében az árunak a vevő általi átvételkor fennálló használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hiba miatt, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.</li
   2. .
   3. Hiba esetén a vevő reklamációt nyújthat be az eladóhoz, és kérheti:</li</li
   4. .
   • új áruval történő kicserélést,
   • .
   • az áru kijavítását,
   • .
   • ésszerű kedvezményt a vételárból,
   • .
   • vagy elállhat a szerződéstől,
   • .

.

   1. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől,
   2. .
    .
   • ha az áru lényeges hibával rendelkezik,
   • .
   • ha a javítást követően egy vagy több hiba ismételt előfordulása miatt nem tudja megfelelően használni az árut,</li
   • .
   • ha az árun nagyszámú hiba van
   • .
   • .
   • .

.

   1. Az eladó köteles a reklamációt bármely olyan "üzlethelyiségben" elfogadni, ahol a reklamáció elfogadható, beleértve a székhelyét vagy telephelyét is. Az eladó köteles a vevőnek írásbeli igazolást adni arról, hogy a vevő mikor érvényesítette jogait, mi a panasz tartalma és a panasz rendezésének milyen módját kéri a vevő, valamint igazolást a panasz rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás elvégzésének és időtartamának igazolását, vagy a panasz elutasításának írásbeli indoklását.
   2. .
   3. A reklamációról az eladó vagy az eladó által megbízott alkalmazott haladéktalanul, bonyolult esetben három munkanapon belül dönt. Ez a határidő nem tartalmazza a termék vagy szolgáltatás típusától függően a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges időt. A reklamációt, beleértve a hiba kijavítását is, "indokolatlan késedelem nélkül", de legkésőbb "a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül" el kell intézni, kivéve, ha az eladó és a vevő hosszabb határidőben állapodik meg. E határidő eredménytelen eltelte lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni. A reklamáció időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a vevő szándéknyilatkozatát (a hibás teljesítésből eredő jog érvényesítése) az eladónak átadták.</li
   4. .
   5. A reklamáció eredményéről az eladó írásban tájékoztatja a vevőt.</li</li
   6. .
   7. A vevőt nem illeti meg a hibás teljesítésből eredő jog, ha a vevő az áru átvétele előtt "tudta", hogy a dolog hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
   8. .
   9. Megalapozott reklamáció esetén a vevő jogosult a reklamációval kapcsolatban felmerült ésszerű költségek megtérítésére. A vevő ezt a jogát a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül érvényesítheti az eladóval szemben.</li
   10. .
   11. A reklamáció módjának megválasztása a vevőre van bízva.</li</li
   12. .
   13. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény szabályozza.
   14. .
   15. Az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket az eladó panaszkezelési szabályzata szabályozza.</li</li
   16. .

 

VIII.

Szállítás

   1. A felek minden levelezést e-mailben kézbesíthetnek egymásnak.
   2. A levelezés kézbesítéséért a vevő felel.
   3. A Vevő a levelezést az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti. Az Eladó a Vevőnek küldött levelezést a Vevő ügyfélszámlájában vagy megrendelésében megadott e-mail címre küldi.</li
   4. .
   .

.

   .

IX.

   .

Viták utólagos bírósági rendezése

   .
   1. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce), székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Cseh Köztársaság, IdNr.: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, az adásvételi szerződésekből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére illetékes hatóság. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen elérhető online vitarendezési platform használható.</li
   2. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Cseh Köztársaság, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.
   3. A kereskedő vállalkozói engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hivatal végzi saját hatáskörében. A cseh kereskedelmi felügyelet (Česká obchodní inspekce) ellenőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény betartását a meghatározott hatáskörben.
   4. .
   .

.

X. 

   .

Sütik és a személyes adatok feldolgozása

   .

Az ezzel kapcsolatos információk itt találhatók: /cookies/  

.

XI.

   .

záró rendelkezések

   .
   1. Az Eladó és a Vevő közötti valamennyi szerződésre a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létesített kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy erre a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga irányadó. A fogyasztó általánosan alkalmazandó jogszabályok szerinti jogait ez nem érinti.</li</li
   2. .
   3. Az eladó a vevővel szemben a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében nem kötik magatartási kódexek.
   4. .
   5. Az eladó weboldalának minden joga, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve a weboldal elrendezését, a képeket, videókat, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladót illeti. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az eladó hozzájárulása nélkül másolni, átalakítani vagy más módon felhasználni.</li
   6. .
   7. Az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik félnek a webáruházba történő beavatkozása vagy a rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Vevő a Webáruház használata során nem alkalmazhat olyan "kezeléseket", amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem "végezhet olyan műveleteket", amelyek lehetővé teszik számára vagy harmadik személyeknek, hogy a Webáruházat alkotó szoftvereket és egyéb elemeket manipulálják vagy jogosulatlanul használják, vagy a Webáruházat vagy annak részeit vagy szoftvereit a rendeltetésszerű használat vagy rendeltetéssel ellentétes módon használják.
   8. A Vevő elfogadja, hogy a Webáruház nem használható a rendeltetésétől vagy rendeltetésétől eltérő célra.
   9. A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.
   10. .
   11. .
   12. .
   13. Az adásvételi szerződést, beleértve a feltételeket is, az eladó elektronikusan tárolja, és nem hozzáférhető.</li
   14. .
   15. Az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek tartalmát. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek korábbi megfogalmazása során keletkezett jogokat és kötelezettségeket.</li
   16. .
   17. Az Általános Szerződési Feltételekhez csatolva található egy elállási nyilatkozatminta.</li</li
   18. .

.

Ezek az Általános Szerződési Feltételek a következő időpontban lépnek hatályba: 2021. 11. 08. 2021

   .