Adatvédelem

 1. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM a www.originalmatcha.hu
 2. számára.
 3. A Kyosun s.r.o. IdNr.: 24727890, székhely: Trmická 836/1, Prága 9, 19000 (a továbbiakban: Kyosun) nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének
 4. . .
 5. Ez a dokumentum tájékoztatja Önt arról, hogy "milyen személyes adatait kezeljük", "az Ön hozzájárulása vagy más jogalap alapján kezeljük-e az adatokat", "milyen célokra használjuk fel", "kinek adhatjuk ki azokat, és milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban.
 6. .
 7. Tartalom
 8. .
 9. Ki határozza meg a személyes adatok feldolgozásának módját
 10. . .
 11. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel
 12. . .
 13. Milyen forrásokból szerezzük be a személyes adatokat?
 14. .
 15. Miért kezelünk személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?"
 16. .
 17. Kik dolgozzák fel az Ön személyes adatait, és kikkel osztjuk meg azokat
 18. . .
 19. A személyes adatok továbbítása az Európai Unió tagállamain kívülre
 20. . .
 21. Milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban
 22. .
 23. Hogyan gyakorolhatók az egyes jogok
 24. . .
 25. Ki határozza meg a személyes adatok feldolgozásának módját?
  • Mi a Kyosun s.r.o.-nál (a továbbiakban együttesen "mi") határozzuk meg, hogy az Ön személyes adatait milyen célból és hogyan dolgozzuk fel, azaz különösen gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük és adott esetben megosztjuk, és mi vagyunk felelősek az Ön személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozásának megfelelő végrehajtásáért.
  • .
  • Ez a feladatunk a személyes adatok kezelőjeként (a továbbiakban: adminisztrátor) betöltött szerepünkből fakad, mivel mi üzemeltetjük a www.originalmatcha.hu webáruházat, és felügyeljük az Ön személyes adatainak feldolgozását.
  • . .
  • A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogait, amelyek a Matcha Tea-nál érintettként betöltött pozíciója miatt megilletik, gyakorolhatja. Emellett bármikor kapcsolatba léphet velünk a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel a H rész szerint. "Hogyan gyakorolhatja egyéni jogait?". Az Ön személyes adatainak feldolgozásában más személyek is részt vehetnek, beleértve a E. rész "Kik dolgozzák fel az Ön személyes adatait, és kinek adjuk át azokat?" pontban felsorolt adatkezelőket és adatfeldolgozókat.
  • .
  .
 26. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
  • Nekünk fontos, hogy Ön "tudja", hogyan és milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait. Az alábbi részben leírjuk, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, és példákat adunk:
   1. Elérhetőségi adatok,
    • Közelebbről a postacímére, telefonszámára vagy e-mail címére azért van szükség, hogy üzeneteinket elküldhessük Önnek. Máskülönben nem lenne szüksége arra, hogy értesüljön ajánlatunkról.</li
   2. Identifikációs adatok,
    • Közelebbről a "keresztnév", "vezetéknév", "születési dátum" és "nem", hogy biztosítsuk, hogy valóban a megfelelő személlyel vesszük fel a kapcsolatot. Szeretnénk Önt a keresztnevén is megszólítani.</li</li
    • .
   3. Milyen forrásokból szerezzük be a személyes adatokat?
    • Az általunk feldolgozott személyes adatok Öntől származnak az Ön hozzájárulása alapján, amelyet a matchatea.co.uk
    • oldalon adott meg nekünk. .
    • "Tevékenységeink során további személyes adatokat gyűjtünk", amelyek kifejezetten az Ön által megadott adatokból származó adatok.</li"
    • .
    .
   4. Miért dolgozunk fel személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?
    • Üzleti tevékenységünk során az Ön hozzájárulása alapján különböző célokra és különböző mértékben kezelünk személyes adatokat.</li
    • .
    • Az Ön hozzájárulásával, amelyet a roundabout.cz oldalon történő regisztrációkor vagy a regisztrációt követően bármikor megadott nekünk, az Ön személyes adatait az Ön által megadott célokra kezeljük. Az adatkezelés céljai a következők
     1. A szolgáltatásaink támogatása és népszerűsítése, valamint a vásárlói magatartásról anonimizált elemzések készítése.
        .
       • Ezekre a célokra a B részben az a és b betűk alatt felsorolt személyes adatait kezeljük.
       • . .
       • Az Ön személyes adatait például elégedettségi felmérések keretében, életévfordulók megünneplése céljából, valamint üzleti ajánlatok e-mailben történő elkészítése és küldése során kezeljük.
       • .
       • Az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó részleteket lásd a E. rész "Kik dolgozzák fel az Ön személyes adatait, és kinek adjuk át azokat?"
       • című fejezetben. .
     2. A Matcha Premium, valamint a termékek és szolgáltatások támogatása, promóciója és regisztrációja, beleértve a profilalkotást és az anonim vásárlói magatartáselemzés elkészítését.
       .
      • Ezekre a célokra a B. részben az a, b és c betűk alatt felsorolt személyes adatait kezeljük
      • . .
      • A Matcha Premium személyre szabása érdekében elemezzük a fent említett adatokat, és további származtatott információkat nyerünk belőlük, amelyeket erre a célra használunk fel.
      • .
      • Az Ön Matcha Premium Klubban tanúsított viselkedésére vonatkozó adatokat is felhasználhatjuk, amelyeket a regisztrációját megelőzően kaptunk, és adatokat gyűjthetünk a Matcha Premium Klubban tanúsított viselkedéséről. Az Ön személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozása keretében úgynevezett marketing célú adatfeldolgozásra kerül sor. Ez magában foglalhat statisztikai és matematikai elemzéseket a felhasználói magatartás megismerése és a jövőbeni magatartás vagy üzleti potenciál megbecslése, felhasználói profilalkotás, különböző szegmentálások, jelentések és hasonlók céljából. A feldolgozás lehet manuális és automatizált is.</li
      • A felhasználók személyes adatait például elégedettségi felmérések, évfordulós emlékeztetők, valamint üzleti ajánlatok elektronikus úton történő elkészítése és küldése során dolgozzuk fel.
 • Ezekre a célokra az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg az Ön hozzájárulása érvényes, de legfeljebb a velünk való utolsó interakcióját követő 1 évig. Az interakció a hozzájárulás megadására, a matchatea.co.uk oldalon történő vásárlásra és a Matcha Premium Clubban és a Rondo fogyasztói versenyben való aktív részvételre vonatkozik. A megadott időszak nem vonatkozik az anonimizált adatokra, amelyek már nem minősülnek személyes adatnak.</li

 

 1. Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek adjuk át azokat?
  • Az összes felsorolt személyes adatot adatkezelőként kezeljük (lásd A "Ki határozza meg a személyes adatok kezelésének módját?"" című A. rész). Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg, hogy a személyes adatokat milyen célból és hogyan dolgozzuk fel, azaz különösen gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük és adott esetben megosztjuk, és mi vagyunk felelősek az ilyen személyes adatok feldolgozásának helyes végrehajtásáért.
 2. A személyes adatok feldolgozásához olyan adatfeldolgozókat is igénybe veszünk, akik kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a D. rész "Miért dolgozunk fel személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?" pontban leírt célokra dolgoznak fel személyes adatokat. Ilyen adatfeldolgozók a következők:.
  1. Marketingeszközök üzemeltetői, mint például a Facebook Inc., a Google Inc. és a Seznam.cz, a.s., amelyek segítenek nekünk a weboldalak optimalizálásában és a tartalom és az ajánlatok személyre szabásában az Ön számára;
  2. .
  .
 1. A személyes adatoknak az Európai Unió tagállamain kívülre történő továbbítása.
  • Az "Kik dolgozzák fel az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat?" című E. részben felsorolt adatfeldolgozóinknak történő adattovábbítás során előfordulhat, hogy az Ön adatait az Európai Unión kívüli olyan harmadik országokba is továbbítjuk, amelyek nem biztosítanak megfelelő szintű személyes adatok védelmét. Ilyen adattovábbításokra csak akkor kerül sor, ha az érintett adatfeldolgozó vállalja, hogy megfelel az Európai Bizottság által kiadott és a https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF oldalon elérhető szabványos szerződési záradéknak.
 2. . . .
 3. Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban?
  • Amint ahogy nekünk is vannak jogaink és kötelezettségeink az Ön személyes adatainak feldolgozása során, úgy Önnek is vannak bizonyos jogai a személyes adatainak feldolgozása során. Ezek a jogok a következők:
   1. A hozzájárulás visszavonása
    • Minden hozzájárulás, amelyet kapunk, teljesen önkéntes, és a felhasználó nem köteles megadni
    • . . "
    • Az "Miért kezeljük a személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?" D. részben felsorolt célok bármelyikére vonatkozó hozzájárulásának megadása vagy visszavonása azonban nem érinti azt, hogy jogos érdekünknek megfelelően (lásd a fenti e) "Szolgáltatásaink támogatása és népszerűsítése" pontban felsorolt célt) kereskedelmi/marketingközleményeket küldjünk Önnek.
    • Az alábbi példa erre.
    • A hozzájárulást igénylő adatkezelés minden esetben visszavonhatja ezt a hozzájárulást a info@originalmatcha.hu revoke. A visszavonást egy regisztrált e-mail címről kell elküldeni, hogy ellenőrizni tudjuk a felhasználó személyazonosságát.</li</li
    • A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelésre vonatkozó jogi rendelkezéseket.</li</li
    • .
    .
   2. A tájékoztatáshoz való jog
    • Egyszerűen fogalmazva, Önnek joga van tudni, hogy "mely személyes adatait kezeljük, milyen célból és mennyi ideig", "honnan szerezzük meg az Ön személyes adatait", "kinek adjuk ki azokat", "ki kezeli azokat rajtunk kívül" és milyen jogai vannak a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Mindezek megtalálhatók az "Adatvédelem a matchatea.co.uk-nál" című dokumentumban. Ha azonban nem biztos abban, hogy mely személyes adatait kezeljük, kérheti tőlünk, hogy erősítsük meg, hogy személyes adatait mi kezeljük-e, és ha igen, akkor joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz. A hozzáférési jogának részeként kérheti az általunk kezelt személyes adatok másolatát,","," az első példányt ingyenesen, a további példányokat pedig díj ellenében biztosítjuk.</li"
    .
   3. A helyesbítéshez való jog
    • Ha Ön azt tapasztalja, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, joga van kérni, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük vagy kiegészítsük.
 4. A törléshez való jog
  • Bizonyos esetekben joga van személyes adatainak "törléséhez". Az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi okok valamelyike bekövetkezik:
   • Az Ön személyes adataira már nincs szükségünk azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat feldolgoztuk;</li</li
   • .
   • Ön visszavonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, amelyek feldolgozásához szükséges a hozzájárulása, és ugyanakkor nincs más okunk arra, hogy az adatokat tovább kezeljük;
   • .
   • Ön él a tiltakozáshoz való jogával (lásd a  6) "A feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog" alatti részt) azon személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyeket jogos érdekeink alapján kezelünk, és megállapítjuk, hogy már nem áll fenn olyan jogos érdekünk, amely indokolná az ilyen feldolgozást, vagy
   • .
   • a gyanúja szerint a személyes adatok feldolgozása már nem felel meg az általánosan alkalmazandó jognak
   • .
   • .
   • .
   .
  • Ezzel a jogával nem élhet, ha az Ön személyes adatainak kezelése továbbra is szükséges jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy jogi követeléseink megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez (lásd D. rész "Miért kezelünk személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?").
  • .
  . . .
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Egy bizonyos esetekben a törléshez való jog mellett élhet a személyes adatai feldolgozásának korlátozásához való jogával is. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje, hogy személyes adatait jelölje meg, és ne lehessen további adatkezelési műveleteknek alávetni - ebben az esetben azonban nem örökre (mint a törléshez való jog esetében), hanem korlátozott ideig. Korlátoznunk kell a személyes adatok feldolgozását, ha:"
   • Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, amíg nem állapodunk meg arról, hogy mely adatok helyesek;</li</li
   • .
   • megfelelő jogalap nélkül kezeljük az Ön személyes adatait (pl. a szükséges adatkezelés körén kívül), de Ön a törlés helyett inkább korlátozni szeretné ezeket az adatokat (pl. ha arra számít, hogy a jövőben egyébként is megadja nekünk ezeket az adatokat);</li</li
   • .
   • a személyes adataira már nincs szükségünk a fent felsorolt adatkezelési célokból, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
   • .
   • Ön tiltakozik a feldolgozás ellen. A tiltakozáshoz való jog részletesebben alább, ebben a szakaszban a 6) "A feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog") pontban kerül ismertetésre. Amíg vizsgáljuk, hogy a tiltakozás indokolt-e, kötelesek vagyunk korlátozni az Ön személyes adatainak feldolgozását
   • .
   • . "
   • .
   .
  • .
 1. Az adathordozhatósághoz való jog
  • Az Ön jogosult arra, hogy megkapja tőlünk minden olyan személyes adatát, amelyet Ön maga adott meg nekünk, és amelyet az Ön hozzájárulása alapján és egy szerződés teljesítésével összefüggésben kezelünk (lásd D rész "Miért kezelünk személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?"). Személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Annak érdekében, hogy az Ön kérése alapján könnyen továbbíthassuk az adatokat, ezek csak olyan adatok lehetnek, amelyeket elektronikus adatbázisainkban automatikusan feldolgozunk.</li
 2. Az adatfeldolgozással szembeni tiltakozási jog
  • Joga van tiltakozni személyes adatainak olyan feldolgozása ellen, amely jogos érdekeinken alapul (lásd D rész "Miért dolgozunk fel személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?"). Marketingtevékenységek esetén azonnal leállítjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását; más esetekben pedig amint nem áll fenn komoly jogos indokunk az ilyen feldolgozás folytatására.</li
  • Ellene tiltakozhat az adatainak a következő célokból történő feldolgozása ellen: Szolgáltatásaink támogatása és promóciója, anonimizált elemzések készítése.
 3. .
 4. A panasz benyújtásához való jog
  • Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog semmilyen módon nem érinti a fent leírt jogok érvényesítését. Ezt a jogot különösen akkor gyakorolhatja, ha "gyanítja", hogy személyes adatait engedély nélkül vagy az általánosan alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezeljük. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7
  • . .
  .
 • A hozzájárulás visszavonható a info@originalmatcha.hu címre küldött e-mailben. A hozzájárulás visszavonásakor fontos, hogy a regisztráció során megadott e-mail címről írjon, hogy ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát. Abban az esetben, ha a Kyosun s.r.o. vagy valamelyik együttműködő harmadik fél visszavonja a hozzájárulását, ez a visszavonás más vállalatokra is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ezen időpontot követően egyikük sem kezelheti az Ön személyes adatait a hozzájárulásában meghatározott célokra. Ha Ön visszavonja hozzájárulását, akkor feltételezzük, hogy nem kívánja, hogy személyes adatait marketingcélokra továbbra is feldolgozzuk, beleértve a marketingcélú feldolgozáshoz korábban adott hozzájárulást vagy a marketingcélú feldolgozáshoz adott külön hozzájárulást is. Ennek megfelelően ezeket az esetleges további, marketing célú adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásokat is visszavontnak tekintjük.</li
 1. Hogyan gyakorolhatók az egyéni jogok?
  • A személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden ügyben, legyen szó kérdésről, jogainak gyakorlásáról, panasz benyújtásáról vagy másról, az info@originalmatcha.hu -on fordulhat ügyfélszolgálati központunkhoz, amely haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül feldolgozza kérelmét. Kivételes esetekben, különösen a kérelem összetettsége miatt, jogunkban áll ezt az időtartamot további két hónappal meghosszabbítani. Természetesen tájékoztatjuk Önt az ilyen meghosszabbításról és annak okairól.</li</li
  • A jogok gyakorlására szolgáló űrlapok
  • .
  • Azért, hogy még könnyebben gyakorolhassa jogait, használhatja a Rólunk oldalon elérhető űrlapokat.
  • .
  • .
  • .
  .