A szerződés felmondása

A szerződés felmondása

 1. A vásárló, aki az üzleti tevékenységén kívül, fogyasztóként kötött adásvételi szerződést, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni
 2. . .
 3. Az elállási határidő 14 nap
 4. . .

.

 • az áru átvételének időpontjától
 • .
 • az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződést többféle árutípusra vagy több tétel szállítására kötötték
 • .
 • az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya az áru rendszeres, ismétlődő szállítása
 • .

.

  .
 1. A vevő nem állhat el a szerződéstől, többek között:
 2. .
 • egy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéstől, ha e szolgáltatásokat az elállási határidő lejárta előtt az ő előzetes kifejezett hozzájárulásával nyújtották, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ebben az esetben nincs joga elállni a szerződéstől,

.

 • olyan termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés, amelynek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási határidőn belül bekövetkezhetnek,</li</li

.

 • szeszes italok szállítására vonatkozó olyan szerződés, amelyet csak harminc nap elteltével lehet teljesíteni, és amelynek ára a pénzügyi piacnak az eladó befolyásán kívül eső ingadozásaitól függ,</li

.

 • szerződés a vevő kérésére vagy személyére szabott áruk szállítására,</li</li

.

 • szerződés romlandó áruk és olyan áruk szállítására, amelyek a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeverednek más árukkal,</li</li

.

 • szerződés olyan lezárt csomagolású áru szállítására, amelyet a vevő kicsomagolt, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza,</li</li

.

 • hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó szerződés, ha annak eredeti csomagolását felbontották,</li</li

.

 • újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására vonatkozó szerződés,</li</li

.

 • digitális tartalom szállítása, ha azt nem tárgyi adathordozón adták át, és azt a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt adták át, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ebben az esetben a vevőnek nincs elállási joga,

.

 • a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.

.

.

  .
 1. Az elállási határidő betartásához a vevőnek az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.</li</li
 2. .
 3. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által az elálláshoz rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt használhatja. A vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címére vagy szállítási címére kell elküldenie. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a nyomtatvány kézhezvételét a Vevőnek.</li
 4. .
 5. A vásárló, aki elállt a szerződéstől, köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak. A vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos módon, postai úton.</li
 6. .
 7. A szerződés Vevő általi elállása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül köteles a Vevőnek a Vevőtől kapott valamennyi pénzt, beleértve a postaköltséget is, ugyanilyen módon visszafizetni. Az Eladó a Vevőtől más módon kapott pénzösszegeket csak akkor adja vissza, ha a Vevő ehhez hozzájárult, és nem merülnek fel további költségek.</li
 8. .
 9. Ha a Vevő az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a szállítási költséget az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási mód költségének megfelelő összegben téríti meg a Vevőnek.</li</li
 10. .
 11. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszaadni mindaddig, amíg a vevő az árut át nem adta, vagy nem igazolta, hogy az árut az eladónak elküldte.
 12. .
 13. A vevőnek az árut sértetlenül, használatlanul és tisztán, valamint lehetőség szerint eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az eladónak. Az eladó jogosult az áruban keletkezett kárigényt egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.</li
 14. .
 15. Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az áru elfogyott vagy nem áll rendelkezésre, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette az áru gyártását vagy importját. Az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen, és a Vevőtől a szerződés alapján kapott valamennyi pénzösszeget, beleértve a szállítási költséget is, a Vevő által meghatározott módon vagy módon, az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszatéríti.
 16. .

.